08 juli 2018 H. Zijlstra Thema: Het gaat niet om jou

pinkstergemeenteamsterdamPreken

Spreker

pastor Harry Zijlstra

Thema

Leven van David deel 2: Het gaat niet om jou

Bijbelteksten

1 Samuël 16:13-23
Psalm 51
Efeziërs 1:13
Efeziërs 4:30

Liederen Opwekking

025 - Laat ons met elkander 
498 - Alleen door U (Er is een stad) 
447 - Ik ben vrijgekocht             
448 - Hij, die de Zoon bevrijdt.... 
449 - 'k Ben zo blij
450 - Laat uw kracht zien   
604 - Kom en laat ons prijzen   
804 - Good Good Father
158 - Gij zijt mijn God, U zal ik Loven
056 - Zijn Naam is Hoger
772 - Overwinnaar