29 juli 2018 R J van Capelleveen Thema: Tussen oordeel en genade

pinkstergemeenteamsterdamPreken

Spreker

R.J. van Capelleveen

Thema

Tussen oordeel en genade

Bijbelteksten

Mattheüs 10:1, 5, 9-10, 16-31
Romeinen 8:14-17

Liederen Opwekking

599 - Kom tot de Vader
299 - Wees blij, want Hij, Koning Jezus
507 - ´t Is goed om U te ontmoeten
387 - Groot en machtig is Hij
746 - Schuilplaats
502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
718 - Heilig
454 - Eeuwige God

Hillsong United - Mighty to Save