05 Aug 2018 H. Zijlstra Thema: Wees een Jonathan

pinkstergemeenteamsterdamPreken

Spreker

pastor H. Zijlstra

Thema

Wees een Jonathan

Bijbelteksten

1 Samuël 17:5 - 18:4
1 Samuël 19:4-6
1 Samuël 20:41-43
1 Samuël 23:16-18
2 Samuël 9:6-9 

Liederen Opwekking

Voordienst

591 - Ik zie de Heer
669 - Adonai
622 - Groot is de Heer
559 - Schijn met Uw licht in mijn hart Heer
592 - God van licht
496 - Kadosh/Heilig
648 - Levende offer
638 - Prijs Adonai
595 - Licht van de wereld

His Glory Appears