18 nov 2018 P. SLeebos Thema: Je identiteit in Christus

pinkstergemeenteamsterdamPreken

Spreker

P. Sleebos

Thema

Je identiteit in Christus

Bijbelteksten

Johannes 1:12
2 Petrus 3:9
Romeinen 8:17
2 Corinthiërs 5:17
Romeinen 8:1-2
Mattheü7s 11:28-29

Liederen Opwekking

612 - En ik kom tot U
619 - Sta op en prijs Hem
589 - Ik wil juichen voor U 
566 - Machtig Heer
500 - Heer, ik prijs Uw Naam
668 - Heer U bent goed

Matt Redman - Blessed Be Your Name