30 dec 2018 T. Sagström Thema: Gods trouw

pinkstergemeenteamsterdamPreken

Spreker

T. Sagström

Thema

Gods trouw

Bijbelteksten

Psalm 117
2 Timotheüs 2:11-13
Deuteronomium 7:9
Psalm 105:10
Mattheüs 25:14-30
Jozua 1:2-3, 8-11

OPWEKKINGS LIEDEREN

599 - Kom tot de Vader
573 - Heer U bent welkom
586 - Hij is Heer
636 - Alleen een God als U
566 - Machtig Heer
598 - Uw sterke hand
454 - Eeuwige God

Casting Crowns - Great are you Lord