7 juli 2019 H. Zijlstra Thema: Tongentaal

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

pastor H. Zijlstra

Thema

Tongentaal, een gave van God

Bijbelteksten

1 Korinthiërs 13:8-10
1 Korinthiërs 14: 1-5
1 Korinthiërs 14: 14-15
Romeinen 8: 26-27
Romeinen 8: 7

OPWEKKINGS LIEDEREN

573 - U bent Welkom
772 - Overwinnaar
459 - De rivier 
642 - De rivier (Al mijn zonden) 
359 - De hemel juicht 
       - Jezus, overwinnaar 
181 - Majesteit, groot is zijn majesteit 
338 - U bent mij zo kostbaar, o Heer 
       - U komt alle eer toe 
661 - De Koning in zijn pracht
         (Maak groot onze God) 
569 - Regeer in mij 

Goodness of God - Bethel Music