27 december 2020 Thema: Dankbaar het nieuwe jaar in

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

J. Barendse Sr.

Thema

Dankbaar het nieuwe jaar in

Bijbelteksten

1 Tessalonisenzen 5:16-22
Efeze 5:20
Collosenzen 1:12
Collosenzen 4:2
Hebreeën 13:5-6
Lucas 10:19

OPWEKKINGS LIEDEREN


643 - Al voor mijn leven is ontstaan
621 - U bent mijn anker 
500 - Heer, ik prijs U naam 
       - The Light of the World 
       - U geeft rust
       - Go ask 
349 - Hij is verheerlijkt 
120 - Ik verhoog U 
494 - Uw liefde heb ik lief
       - No other name