3 januari 2021 Thema: Rijkdom van ‘het reeds’ en de verwachting van ‘het nog niet’

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

O. Bottenbley

Thema

Rijkdom van 'het reeds' en de verwachting van 'het nog niet'.

Bijbelteksten

Romeinen 5:1-4
Efeze 2:17-18
Romeinen 8:18
Habakuk 3:17-19
2 Corinthiërs 5:14-15

OPWEKKINGS LIEDEREN


636 - Alleen een God als U 
351 - Jezus geeft een loflied in ons hart 
277 - Machtig God, sterke Rots 
405 - Er is maar één God 
836 - Door en door goed 
630 - Vader, U bent goed 
642 - De rivier (Al mijn zonden) 
510 - Dit is mijn verlangen 
733 - Tienduizend redenen