Onze visie

Jezus kennen en bekend maken

U

U bent van harte welkom om samen Jezus de eer te geven en meer van Hem te mogen leren kennen. We willen u graag uitnodigen om een kijkje te nemen in onze gemeente.

ons

Wij willen dienstbaar zijn voor onze stad en voor de mensen om ons heen. Samen willen we onze visie en leven naar buiten uitdragen om Gods Licht te mogen weerspiegelen.

Hem

Hem willen we alle eer, glorie en dankzegging geven voor wat Hij voor ons en in ons leven heeft gedaan. Jezus leert ons om Hem te volgen in Zijn handel en wandel.

Onze Missie

VERLOSSING

Wij maken bekend dat Jezus Christus mensen vrijmaakt van zonden en gebrokenheid hersteld

Vorming

Wij worden gevormd en toegerust om Jezus te kennen en bekend te maken door de bedieningen van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar


Vervulling

Wij leven door de kracht van de Heilige Geest en dienen door Zijn gaven te gebruiken en te gaan waar Hij ons zendt

Verbinding

Wij strekken ons er naar uit God te ontmoeten. Wij hebben God lief boven alles en onze naasten als onszelf

Leven voor God. Houden van mensen.

Wilt u onze kerk bezoeken?

Pinkstergemeente Amsterdam is een dynamische gemeente voor het hele gezin. Er zijn naast de zondagsdienst verschillende andere activiteiten, bijv. de Jongerenbijeenkomsten, Seniorencontact en het Vrouwencontact. Daarnaast hebben we onze gebedsactiviteiten en verschillende Bijbelcursussen.