Kantoor Pinkstergemeente Amsterdam
Gebouw Keerpunt

Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam

Tel. 020 – 644 69 99
van di t/m vrij van 09.30 – 13.00 uur
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voorganger:
Hr. H. Zijlstra

Oudsten:
Hr. E. van den Hoed
Hr. E. Murris
Hr. W. Tijsterman
Hr. R. Visser
Hr. E. Lutgens

Diakenen: 
Mw. A. Brussel
Mw. P. Brink

Voor vragen betreffende financiële administratie:
Mw. A. Brussel
E-mail: finadmin@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Gemeenterekening:
BIC: RABONL2U / IBAN: NL49 RABO 0343 1739 21
t.n.v. Pinkstergemeente Amsterdam

Voor wijzigingen van persoonsgegevens gemeenteleden:
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor vragen over de website:
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl