Kantoor Pinkstergemeente Amsterdam
Gebouw Keerpunt

Arent Janszoon Ernststraat 302-304 1082 LT Amsterdam

Tel. 020 – 644 69 99 van di t/m vrij van 09.30 – 13.00 uur
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voorganger:
Hr. H. Zijlstra

Oudsten:
Hr. E. van den Hoed, Hr. E. Lutgens, Hr. E. Murris,
Hr. R. Visser, Hr. W. Tijsterman

Diakenen: 
Mw. P. Brink, Mw. A. Brussel 

Voor vragen betreffende financiële administratie: 
Mw. A. Brussel 
E-mail: finadmin@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Gemeenterekening:
BIC: RABONL2U / IBAN: NL49 RABO 0343 1739 21
t.n.v. Pinkstergemeente Amsterdam

Voor wijzigingen van persoonsgegevens gemeenteleden:
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Voor vragen over de website:
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor onze privacy verklaring: KLIK HIER