Pinkstergemeente Amsterdam is ontstaan uit een wereldwijde geestelijke vernieuwingsbeweging van het begin van de vorige eeuw. Wij houden 29 oktober 1907 aan als de geboortedatum van onze Pinkstergemeente. Dat is ook het begin van de Nederlandse Pinksterbeweging. Op deze dag werd Wilhelmina Polman als eerste in Nederland gedoopt in de Heilige Geest. Zij begon God te aanbidden in tongentaal, een klanktaal waarmee God wordt geprezen.

Pinkstergelovigen hebben een blijde en enthousiaste beleving van hun geloof en willen dit graag met anderen delen. Iemand wordt lid van de Pinkstergemeente door bekering – een radicale verandering van levensinstelling door geloof in Jezus Christus – waarna de nieuw gelovige gedoopt wordt door onderdompeling in water.

Van Zuidwijkkapel naar Keerpunt 
Het jaar 2007 was een uiterst enerverend jubileumjaar. Behalve feestvieren (straatfeest en open dag op 12 mei en de jubileumviering op 27 oktober 2007) waren wij enkele maanden bezig met het opknappen van verschillende ruimtes in ons nieuwe gebouw. In 2008 hopen wij de grote zaal te renoveren zonder het unieke karakter hiervan geweld aan te doen. Door de verschillende activiteiten zijn bijzondere contacten met de buurtbewoners ontstaan en tijdens de diensten in ons nieuwe gebouw hebben wij al verschillende van hen mogen begroeten.

Ons nieuwe gebouw heeft de naam Keerpunt gekregen. Dit wijst op de grote omkeer die in ons leven komt als wij het evangelie van Jezus Christus aanvaarden. Maar voor de gemeente betekent het tevens een keerpunt in de focus van de gemeente. Het was ons verlangen de opdracht om het evangelie te verkondigen beter te kunnen volbrengen en mensen te bereiken met het goede nieuws zodat ze niet verloren gaan. De unieke theaterinrichting van ons nieuwe gebouw (een voormalige party-theater) en de goed geoutilleerde keuken geven mogelijkheden te over. Op zondagmorgen komt de gemeente in de grote zaal samen en wordt het evangelie gepredikt en de Heer enthousiast geprezen. De theaterzaal is ook prima geschikt voor onze jongerengroep JoVo’s om door middel van muziekoptreden, theater en ‘youth-events’ hun leeftijdsgenoten te vertellen over Jezus. De grote keuken nodigt uit om des te vaker de Alphacursus te draaien, eten klaar te maken, maar ook samen met gelovigen en hun vrienden heerlijk te eten. De senioren kunnen het evangelie delen door middel van een soos voor leeftijdsgenoten.

Bijna 46 jaar kwam de Pinkstergemeente samen in de Zuidwijkkapel. Wij hebben op die plaats veel zegen van de Heer mogen ontvangen. Dat we de grote stap konden zetten naar ‘Keerpunt’ ervaren wij als bijzondere leiding van de Heer. Ook beseffen wij met groot respect voor de vorige generaties, dat wij ‘op de schouders staan’ van hen die ons in geloof zijn voorgegaan. De gemeente nam in 1960 minstens zo’n grote geloofsstap als het besluit in de zomer van 2006 om de Zuidwijkkapel te verkopen en het voormalige partytheater Festige aan te kopen.

Sinds november 2007 heeft de Liberaal Joodse Gemeente Kehilla Kedosja Beth Jisraeel zijn intrek genomen in de Zuidwijkapel, die nu Stadionsjoel is geworden. Tijdens de oorlog maakte de Liberaal Joodse Gemeente in de herfst van 1941 gebruik van het eerste gebouw van Pinkstergemeente Amsterdam in de Kerkstraat. Dat de Zuidwijkkapel in gebruik is genomen door de LJG vervult ons met vreugde omdat onze gemeente vanouds sterke affiniteit heeft met Israël en de Joodse wortels van het Christendom. Toen de kapel een Hervormde Kerk was, klonken er psalmen en gezangen. Met de Pinkstergemeente waren er jarenlang liederen uit Glorieklokken en Johan de Heer te horen; de laatste twintig jaar maakten de Opwekkingsbundel en praiseband hun opmars en verstomde langzaam het geluid van het orgel. Nu klinken er in de voormalige Zuidwijkkapel prachtige psalmen en joodse gezangen ter ere van de God van Israël, die wij onze Vader mogen noemen door Jeshoea de Messias.

Pinkstergemeente Amsterdam is in het jaar waarin het 100-jarig bestaan wordt gevierd, verhuisd naar ‘Keerpunt’. Wij ervaren dit als een beslissend moment in de geschiedenis van de gemeente. Het motto van onze gemeente voor 2008 is ‘Jaar van Evangelisatie’. Wij willen gehoor geven aan de grote opdracht van de Here Jezus en de mensen het goede nieuws vertellen van onze Heiland. Op die manier hopen wij dit jaar een actieve bijdrage te leveren tot een keerpunt in de levens van velen die Hem nog niet kennen.

Jan Barendse, oud-voorganger