Hoofdmenu

Spreuk van de week

Prijs de Here! Hij is een goede God. Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Psalm 136:1

Agenda

03-07 Raad                       19.30
03-07 Open Huis
           Evangelisatie          10.30
05-07 Levende Stenen 
           Cursus                    19.30
06-07 Jumaagebed           12.30
07-07 Evangelisatie           10.30
08-07 Dienst                      10.00
11-07 Open Huis
          Evangelisatie           10.30
13-07 Jumaagebed           12.30
15-07 Dienst                      10.00


        

            

 

          

Preken 2018

Kies uit het menu